Retro místnost pro vzpomínkovou terapii seniorů

Ostrava / Sbírku organizuje Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p. o.

sbírka byla ukončena 14.10.2020

vybráno 42 300 Kč

z cílové částky 100 000 Kč

42.3 %

V našem Domově pro seniory Kamenec se snažíme získat finanční prostředky, díky kterým bychom vytvořili speciální pobytovou retro místnost pro terapii našich klientů. Jedná se o místnost s kuchyní zařízenou dobovým nábytkem včetně mobiliáře, speciálně vybraným pro různá terapeutická cvičení a volnočasové aktivity.

Tento prostor by sloužil zejména seniorům s vyšší mírou demence a oslabenou psychomotorikou k činnostem, které dříve běžně prováděli ve svých domovech – mají zde možnost uvařit si kávu nebo oběd, upéct cukroví, zavařovat okurky, poslouchat rádio, oslavit narozeniny atp. To vše v reálné domácí atmosféře. Tyto činnosti řadíme pod tzv. reminiscenční terapie, tedy terapie vzpomínkou, jejichž cílem je zlepšení kvality života za pomoci vyvolávaní příjemných vzpomínek buď o samotě, nebo spolu s jinou osobou.

Budeme rádi, pokud Vás možnost spolupodílet se na vybudování terapeutické místnosti zaujala natolik, že nás finančně podpoříte a umožníte tak vznik důležitého prostoru pro naše seniory. Místnost významně pomůže i našim pracovníkům k lepšímu chápání jedinečné osobnosti každého klienta, díky čemuž dojde k ukotvení jejich vzájemných vztahů a k ještě lepšímu naplánování sociální služby.

Sociální službu v našem domově poskytujeme tak, abychom pomáhali seniorům zajistit v rámci jejich možností fyzickou a psychickou soběstačnost a umožňovali tak v nejvyšší možné míře jejich zapojení do běžného způsobu života. V případech, kdy jejich stav toto vylučuje, jim zajišťujeme důstojné prostředí a zacházení. V současné době u nás pobývá 197 seniorů.

13. 07. 2020

Příspěvky 23

Další