Stateční

Praha / Sbírku organizuje Umění proti rakovině, z.s.

sbírka byla ukončena 24.04.2020

vybráno 1 300 Kč

z cílové částky 100 000 Kč

1.3 %

Jsou místa, která spojují svět nemocných a zdravých. Jedním z nich je Galerie pro onkologické pacienty. Projekt pomáhá vážně nemocným dětem a dospělým, kteří se vyrovnávají se svou nemocí skrze vlastní tvorbu.

Projekt Galerie založila v roce 2012 Irena Kraftová. Je jediným tohoto charakteru v ČR i EU (ve světě). Jde o motivační (terapeutickou), lidskou a přirozenou formu podpory a také projev lidskosti a úcty ke všem, kteří s vážnou nemocí statečně bojují, i k těm, kteří se o druhé starají.

Finanční prostředky umožní pořádání dalších výstav a osvětových přednášek či motivujících setkání.Pomohou uhradit kurátorské, galerijní a organizační náklady.

Galerijní prostor se nyní nachází na Starém Městě v Anenské ulici č. 13. Díky rekonstrukci, která proběhla na vlastní náklady, je zcela bezbariérový.

Od roku 2012 zde proběhly desítky velmi motivujících výstav převážně dospělých pacientů, převážně žen s rakovinou prsu, otevřeli jsme však nově také problém Parkinsonovy choroby, dále dětské mozkové obrny, fyzického postižení a dalších závažných onemocnění.

V Galerii se nachází stálá výstava dětských pacientů STATEČNÍ jako pocta profesorovi Kouteckému, zakladateli dětské onkologie, a dalším lékařům, učitelům, rodičům, i všem, kteří tolik štěstí neměli.

Projekt je zaštítěn Ministerstvem kultury, prof. MUDr. Kouteckým, DrSc., prof. Klenerem, prof. Starým, doc. Kotalíkem, MUDr. Radkinem Honzákem, CSc., Medou Mládkovou a dalšími osobnostmi. Je zcela hrazen ze sponzorských darů, které jsou odečitatelné z daní, naše účetnictví je naprosto průkazné.

Za jakoukoliv pomoc velice děkujeme. Stanete se v případě pomoci skutečnými partnery.

www.umeniprotirakovine.cz


24. 01. 2020

Příspěvky 3