Sbírka na pomoc při soudním sporu o dítě

Mohelnice / Sbírku organizuje Markéta Došková

Zbývá 13 dnů

vybráno 32 700 Kč

z cílové částky 130 000 Kč

25.15 %

Darovat

AKTUALITA

Milí dárci, chtěla bych vám moc poděkovat za podporu a podělit se s vámi o nové informace.

Mého případu se ujal pan doktor Tomáš Sokol, který mě zastupuje pro bono. Z tohoto důvodu jsme ponížili cílovou částku – příspěvek mi však pomůže uhradit cestovní výlohy, práci advokátů, kteří mě zastupovali dříve, práci dětské psycholožky a znalecké posudky, jejichž cena se odvíjí od rozsahu spisu, a ten k dnešnímu dni čítá zhruba 800 stran…

Trestní stíhaní proti otci syna nadále pokračuje. Nyní je ve fázi obžaloby. Případem Frederika se zabýval také Ombudsman, veřejný ochránce práv. Po prošetření celé situace na základě mého podnětu došel k závěru, že OSPOD pochybil ve svém rozhodování, když neupřednostnil péči matky jako rodiče před péčí širší rodiny dítěte i samotného otce.

Pro mě samotnou je tak nejlepší zprávou to, že můžu Frederika vídat a trávit s ním čas. Zatím v režimu krátký/dlouhý týden. V září mě pak čeká opatrovnický soud, jehož řízení a termín byl stanoven až po naší stížnosti na průtahy…

Děkuju, že při mně stojíte.

Příběh

Markéta už přes rok nemůže žít společně se svým dvouletým synem Frederikem. S jeho otcem totiž vede soudní spor o to, komu bude chlapec svěřen do péče. Na základě zatímního rozhodnutí soudu je momentálně Frederik v péči otce.

Chlapec bydlí s otcem a babičkou ve společné domácnosti, odkud se rozhodla Markéta kvůli nefunkčnímu vztahu odejít, syna se jí ale přes veškerou snahu vzít s sebou nepodařilo. Od února ho smí vídat třikrát týdně za přítomnosti třetí osoby v maximálním rozsahu 19 hodin týdně.

Markéta už utratila své úspory a v jejích finančních možnostech není, aby i nadále hradila výdaje za právní zastoupení v dlouho trvajícím opatrovnickém řízení či za vypracování znaleckých posudků a dalších potřebných podkladů. Proto se rozhodla založit sbírku, jejíž výtěžek chce využít pro úhradu těchto nákladů.

Celý příběh je složitý, v zájmu všech je, aby soud rozhodl spor co nejdříve. Více informací získáte například na těchto odkazech:

Záhady Josefa Klímy 1

Záhady Josefa Klímy 2

Vyjádření Marie Vodičkové

07. 06. 2020

Příspěvky 67

Další