Sbírka na pomoc při soudním sporu o dítě

Mohelnice / Sbírku organizuje Markéta Došková

Zbývá 60 dnů

vybráno 21 500 Kč

z cílové částky 300 000 Kč

7.17 %

Darovat

Markéta už přes rok nemůže žít společně se svým dvouletým synem Frederikem. S jeho otcem totiž vede soudní spor o to, komu bude chlapec svěřen do péče. Na základě zatímního rozhodnutí soudu je momentálně Frederik v péči otce.

Chlapec bydlí s otcem a babičkou ve společné domácnosti, odkud se rozhodla Markéta kvůli nefunkčnímu vztahu odejít, syna se jí ale přes veškerou snahu vzít s sebou nepodařilo. Od února ho smí vídat třikrát týdně za přítomnosti třetí osoby v maximálním rozsahu 19 hodin týdně.

Markéta už utratila své úspory a v jejích finančních možnostech není, aby i nadále hradila výdaje za právní zastoupení v dlouho trvajícím opatrovnickém řízení či za vypracování znaleckých posudků a dalších potřebných podkladů. Proto se rozhodla založit sbírku, jejíž výtěžek chce využít pro úhradu těchto nákladů.

Celý příběh je složitý, v zájmu všech je, aby soud rozhodl spor co nejdříve. Více informací získáte například na těchto odkazech:

Záhady Josefa Klímy 1

Záhady Josefa Klímy 2

Vyjádření Marie Vodičkové

07. 06. 2020

Příspěvky 48

Další