Křídla pro Míru

Vamberk / Sbírku organizuje Michaela Smutná

sbírka byla ukončena 16.09.2020

vybráno 342 221 Kč

z cílové částky 300 000 Kč

114.07 %

V prosinci loňského roku se Mírovi obrátil život vzhůru nohama. Jeho tělo leželo neskutečných 22 hodin bezvládně na zemi. Lékaři ho našli ve vysokém stupni podchlazení – naměřená teplota 26 °C se téměř neslučovala se životem. Míra se ale rozhodl, že bude bojovat. Pojďme ho v tom podpořit!

Tragická událost začala pádem z výšky, při kterém utrpěl zlomeninu krčních obratlů s následným poraněním míchy. Jaromírovi byla diagnostikována spastická tetraplegie – nohy jsou zcela ochrnuté, zachovaný zůstal pouze minimální pohyb rukou, který je ovšem nevyužitelný. 44letý Jaromír je tak odkázaný na pomoc partnerky, která o něj pečuje 24/7.

Před úrazem se věnoval svým koníčkům, partnerce a pejskům. Teď nedokáže říct, jakým směrem se bude jeho život nadále ubírat. „Z toho, co jsem dělal dřív naprosto automaticky, teď nezvládnu nic. Rád bych byl ale co nejvíce soběstačný. Chtěl bych se například ještě někdy sám najíst, pokud se mi podaří zvednout ruce k ústům. A moc bych chtěl pomáhat partnerce,“ nevzdává se Jaromír.

Peníze ze sbírky mu na jeho nelehké cestě velmi pomohou. Část využije k zakoupení potřebných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které mu umožní předejít bolesti a křečím, a zároveň partnerce usnadní péči. Pro zlepšení zdravotního stavu budou též nezbytné rehabilitační pobyty.

Jaromír si chce také pořídit aktivní vozík. „Nechci už jen ležet doma na lůžku a přestat žít. Rád bych se s osudem popral i přesto, že je teď vše velmi bolestivé. Vozíček mi umožní volnost pohybu a budu na něm trávit mnoho času,“ popisuje důležitost kvalitního vozíku. Další finance budou využity na doplatek auta, které je potřeba speciálně upravit, aby mohl pár bezpečně cestovat.

„Všem vám ze srdce děkuji za pomoc!“ vzkazuje všem dárcům.

17. 06. 2020

20. 09. 2020

❤ Děkujeme z celého srdce všem dárcům za podporu a pomoc. Za sdílení našeho příběhu a za pomoc dostat jej do světa. Nesmírně si toho vážíme přátelé. Díky vám můžeme pořídit vozidlo. Díky vašim darům máme na doplatek vozidla ve výši 216.000Kč vhodného k přestavbě, aby semnou Míra mohl cestovat vpředu, tak, jak je to přeci důstojné a přirozené ❤✊ dostaneme se na rehabilitace, k lékařům, za rodinou a kamkoliv kdykoliv to bude potřeba. 

Také, vzhledem k tomu, že Míra není vertikalizován do sedu a do stoje protože nemá stále ani jeden svůj vozíček (elektrický je ve výrobě a mechanický stále není schválený pojišťovnou) a zapůjčený z Kladrub mu nevyhovuje velikostně, nejsme mobilní a vertikalizace zde nikdo nedělá,  nebyl Míra vzhledem ke kolapsovým stavům již několik dnů venku na vozíčku a na sprchovém křesle mi v pátek při několikátém pokusu dostat jej do sedu nakonec omdlel 🥺  z tohoto důvodu pravděpodobně za zbytek vybraných finančních darů jako druhou věc budeme muset pořídit vertikalizační lavici domů, aby byl Míra každý den vertikalizován. S tímto jsou pak spojeny další zdravotní problémy jako je náhle vysoký tlak, kolapsy,  problémy s vyprazdňováním a život ohrožující autonomní dysreflexie 🥺😔

Díky těmto problémům se Míra minulý týden ocitl 2x v nemocnici 😔 a týden na to omdlel.

Takže vám všem opravdu moc děkujeme za možnost pořídit si tyto dva pro nás nepostradatelné pomocníky ❤🤝 Všichni se opatrujte, jste úžásní a my vám upřimně přejeme jen vše dobré ❤

02. 08. 2020

Vážení dárci, přátelé,

ze srdce děkujeme za vaše příspěvky, kterými se nám snažíte pomoci a podpořit nás v našem boji s osudem. Náš vděk, jak jsem již zmiňovala v předchozím příspěvku se nedá vyjádřit. Tolik si toho ceníme a to, že stojíte při nás nám dává sílu bojovat. Vaše slova, vaše podpora, váš zájem o ulehčení tohoto bolestivého zvratu v našem životě. Moc to pro nás znamená a velice si vaší pomoci vážíme. Hlásím, že Míra bojuje a pere se s touto nastálou a nelehkou životní situací co to dá a je skvělej. Jsem na něho tolik pyšná a jako k člověku k němu chovám obrovskou úctu. Jsem tady pro něho a oba víme, že v tomto boji nikdy nebude sám. Ve dvou jsme totiž silnější. A s pomocí vás všech není ta cesta tolik trnitá. Ještě jednou vám moc děkujeme. Míša a Míra

29. 06. 2020

Jakýkoliv finanční dar je pro nás nedocenitelnou pomocí, které si nesmírně vážíme❤ Ukazuje nám směr a otevírá dveře do vašich srdcí. Nacházíme v nich cit, lidskost, pochopení, dobrotu.... Podporuje to naše přesvědčení o tom, že jsou lidé stále schopni někomu druhému pomoci. Že nejsou ještě tolik skaženi a zahleděni do sebe. Že lidé nejen berou, ale také dávají s hřejivým pocitem u ❤🙏 Sdílením náš příběh dolétne k dalším případným dárcům. Darujte nám byť jen kousek vašeho času a informujte prosím o sbírce své přátelé a rodinu, třeba se také rádi zapojí a podpoří Míru v jeho opravdu nelehké životní situaci😔❤ moc vám děkujeme. M+M 💏

22. 06. 2020

Přátelé a kamarádi, rodino, vážení dárci. S Mírou nevíme, jak nejlépe vyjádřit naše pocity ❤ vháníte nám slzy do očí. Perou se v nás emoce. Prožíváme štěstí v neštěstí. Tím štěstím nejsou peníze, které nám velmi pomohou na naší nové společné životní cestě a pomohou nám společně zdolat mnoho překážek. Tím štěstím pro nás jste vy. Vy všichni, kterým nejsou osudy druhých lhostejné. Vy všichni, kteří máte ❤ nejen na pravém místě, ale srdce tak obrovská 🙏 vaše lidskost, porozumění, cit. Já sama jsem šťastná za Míru. Jsem hrdá a děkuji za každého z vás, kteří jste se rozhodli Míru podpořit a povzbudit. Moc to potřebuje. Potřebuje vědět, že tady na to všechno není sám ❤ nejde slovy vyjádřit, jak moc si vaší pomoci a podpory ceníme. Jak moc to pro nás znamená. Jak moc si vás vážíme. To se prostě cítí ❤ děkujeme vám všem z celého srdce. Míša a Míra

Příspěvky 397

Další