Křídla pro Míru

Vamberk / Sbírku organizuje Michaela Smutná

Zbývá 70 dnů

vybráno 123 071 Kč

z cílové částky 300 000 Kč

41.02 %

Darovat

V prosinci loňského roku se Mírovi obrátil život vzhůru nohama. Jeho tělo leželo neskutečných 22 hodin bezvládně na zemi. Lékaři ho našli ve vysokém stupni podchlazení – naměřená teplota 26 °C se téměř neslučovala se životem. Míra se ale rozhodl, že bude bojovat. Pojďme ho v tom podpořit!

Tragická událost začala pádem z výšky, při kterém utrpěl zlomeninu krčních obratlů s následným poraněním míchy. Jaromírovi byla diagnostikována spastická tetraplegie – nohy jsou zcela ochrnuté, zachovaný zůstal pouze minimální pohyb rukou, který je ovšem nevyužitelný. 44letý Jaromír je tak odkázaný na pomoc partnerky, která o něj pečuje 24/7.

Před úrazem se věnoval svým koníčkům, partnerce a pejskům. Teď nedokáže říct, jakým směrem se bude jeho život nadále ubírat. „Z toho, co jsem dělal dřív naprosto automaticky, teď nezvládnu nic. Rád bych byl ale co nejvíce soběstačný. Chtěl bych se například ještě někdy sám najíst, pokud se mi podaří zvednout ruce k ústům. A moc bych chtěl pomáhat partnerce,“ nevzdává se Jaromír.

Peníze ze sbírky mu na jeho nelehké cestě velmi pomohou. Část využije k zakoupení potřebných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které mu umožní předejít bolesti a křečím, a zároveň partnerce usnadní péči. Pro zlepšení zdravotního stavu budou též nezbytné rehabilitační pobyty.

Jaromír si chce také pořídit aktivní vozík. „Nechci už jen ležet doma na lůžku a přestat žít. Rád bych se s osudem popral i přesto, že je teď vše velmi bolestivé. Vozíček mi umožní volnost pohybu a budu na něm trávit mnoho času,“ popisuje důležitost kvalitního vozíku. Další finance budou využity na doplatek auta, které je potřeba speciálně upravit, aby mohl pár bezpečně cestovat.

„Všem vám ze srdce děkuji za pomoc!“ vzkazuje všem dárcům.

17. 06. 2020

29. 06. 2020

Jakýkoliv finanční dar je pro nás nedocenitelnou pomocí, které si nesmírně vážíme❤ Ukazuje nám směr a otevírá dveře do vašich srdcí. Nacházíme v nich cit, lidskost, pochopení, dobrotu.... Podporuje to naše přesvědčení o tom, že jsou lidé stále schopni někomu druhému pomoci. Že nejsou ještě tolik skaženi a zahleděni do sebe. Že lidé nejen berou, ale také dávají s hřejivým pocitem u ❤🙏 Sdílením náš příběh dolétne k dalším případným dárcům. Darujte nám byť jen kousek vašeho času a informujte prosím o sbírce své přátelé a rodinu, třeba se také rádi zapojí a podpoří Míru v jeho opravdu nelehké životní situaci😔❤ moc vám děkujeme. M+M 💏

22. 06. 2020

Přátelé a kamarádi, rodino, vážení dárci. S Mírou nevíme, jak nejlépe vyjádřit naše pocity ❤ vháníte nám slzy do očí. Perou se v nás emoce. Prožíváme štěstí v neštěstí. Tím štěstím nejsou peníze, které nám velmi pomohou na naší nové společné životní cestě a pomohou nám společně zdolat mnoho překážek. Tím štěstím pro nás jste vy. Vy všichni, kterým nejsou osudy druhých lhostejné. Vy všichni, kteří máte ❤ nejen na pravém místě, ale srdce tak obrovská 🙏 vaše lidskost, porozumění, cit. Já sama jsem šťastná za Míru. Jsem hrdá a děkuji za každého z vás, kteří jste se rozhodli Míru podpořit a povzbudit. Moc to potřebuje. Potřebuje vědět, že tady na to všechno není sám ❤ nejde slovy vyjádřit, jak moc si vaší pomoci a podpory ceníme. Jak moc to pro nás znamená. Jak moc si vás vážíme. To se prostě cítí ❤ děkujeme vám všem z celého srdce. Míša a Míra

Příspěvky 103

Další