Proč darovat?

„Kvalita života se zvyšuje jak obdarovanému, tak dárci.“ Karel Janeček


1/ Víte přesně, komu pomáháte a kam letí váš dar! Pomoc je vždy adresná a účelová.
2/ Je jen na vás, jaký příběh podpoříte a jakou částkou pomůžete vystoupat nahoru.
3/ Nadační fond pomoci si zakládá na transparentnosti a důvěryhodnosti. Na palubu pouštíme ověřené příběhy.
4/ Během letu sbírky můžete být v kontaktu s lidmi, kteří za ní stojí.
5/ Obdarovaný dostane vždy 96 % vybraných prostředků. Nadační fond pomoci si ponechává pouze 4 % jako transakční poplatek.
6/ Darovat můžete i anonymně. Důležité je, že váš dar pomůže potřebným odrazit se od země.
7/ Zašleme vám potvrzení o daru.

Jak využít potvrzení o daru?

1) Fyzické osoby
podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za zdaňovací období (kalendářní rok) odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

2) Právnické osoby
podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.

< zpět